Izraelben érvényes munkavállalói jog

Ha tömören kellene jellemezni, a magyarországi helyzethez képest lazább a hétköznapi gyakorlat, de szigorúbb a munkáltatókkal szembeni fellépés, ha a munkavállalói jognak kell érvényt szerezni. (Ez nem jelenti azt, hogy a munkáltatók Izraelben ne próbálkoznának, végül is “kettőn áll a vásár” – a jog minden esetre a munkavállalókat védi, és nem fordítva. A szakszervezetek láthatatlanabbul, de tapasztalat szerint hatékonyan működnek. A szakszervezetek jogvédő irodái mindenhol megtalálhatók, és valóban lehet rájuk számítani, ha gond van. Magyarországi gyakorlathoz hasonlóan léteznek munkahelyek ahol kollektív szerződésben határozzák meg azokat a helyi munkaügyi szabályokat, melyeket a törvény nem ír el kötelező szabályként. A fiatalok foglalkoztatását Izraelben külön törvény szabályozza.

Az izraeli munkavállalói jog legfontosabb elemei
A munkaviszony kezdetekor a munkavállalót írásban kell tájékoztatni munkaviszonnyal kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, így: a munkaviszony kezdetéről (határozott időre szóló munkaviszony esetén a munkában töltendő utolsó nap dátumáról) díjazásáról, a munkavégzés helyéről, idejéről stb.

Munkaidő:
havi teljes munkaidő: 186 óra
napi teljes munkaidő:

6 nap/hét munkarend esetén napi 8 óra
5 nap/hét munkarend esetén napi 9 óra

 heti teljes munkaidő, 43 illetve 45 óra

Minimálbér:
minimálbér havi 4650 NIS (2016. január)
minimás órabér: 25 NIS.

Bérpótlékok:

Túlórapótlék jár a munkavállalónak

6 nap/hét munkarend esetén napi 8 óra munkavégzést követően
5 nap/hét munkarend esetén napi 9 óra munkavégzést követően
éjszakai műszakban(22:00-06:00) 6 óra munkavégzést követően

Túlóra mértéke:

6 nap/hét munkarend esetén naponta max.3,4 munkaóra, összességében max. heti 15 óra
5 nap/hét munkarend esetén naponta max. 4 munkaóra, összességében max. heti 12 óra

Túlórában végzett munka díjazása:
A túlóra számításának alapja az órabér, illetve a napi bér.
Alapesetben az első két órára a béren felül  plusz 25%, ezen felül plusz 50% túlórapótlék jár.

Heti pihenőnap:
A munkavállalónak minimálisan heti 36 óra folyamatos pihenőidő jár. zsidók esetében kötelező heti pihenőnapként a sabbat biztosítása, (aminek tartalmaznia kell a sabat bejövetelét és a kimenetelét), minden más foglalkoztatottnak van lehetősége, hogy pénteket, szombatot, vagy vasárnapot kérje pihenőnapként. Amennyiben a szokásos hétvégi pihenő napon dolgozik a munkavállaló, akkor a hét egy másik napján kell számára pihenőnapot biztosítani.

Heti pihenőnapon, ünnepnapon végzett munka:
Ünnepnapon dolgozó munkavállaló részére a szokásos napi bérének másfélszeresét kell számfejteni.
Az ünnepnapon végzett munka után az alapbéren felül plusz 50% pótlék jár. Ezeken a napokon végzett munka túlórapótléka  (az alapbéren felül!) az első két órában plusz 75%, a harmadik órától 100% .

Pihenőidő, ebédidő:
6 óra munkavégzés követően 45 perc pihenőidő jár a munkavállalónak. Ebből étkezésre legalább 30 percet megszakítás nélkül kell biztosítani. A túlóra esetén további pihenőidő jár.

Próba idő, betanulási idő:
a munkavállaló részére a próba, és a betanulási időre is kötelező legalább a minimálbért megadni.

Utazási költségtérités:
A munkaadó köteles munkavállaló utazási költséget megtérítenie amennyiben a lakóhely és a munkahely közötti távolság tömegközlekedési eszközzel több mint három megálló. A térítendő összeg felső határa: (teljes munkaidőben dolgozóknak) naponta: 25,20 NIS , vagy a havi bérlet teljes ára. (amelyik a munkaadó számára kedvezőbb). A részmunkaidőben dolgozók számára a ténylegesen felmerülő közlekedési költséget kell megtéríteni

A bérfizetés napja:
A munkavállaló számára a tárgyhónapot követő hónap 9. napjáig ki kell adni a munkabérét. Amennyiben ez a nap sabbatra, vagy ünnepnapra esik, az esetben az ünnep előtti napon kell a bért megfizetni.

Éves fizetett szabadság:

Öt napos munkahét esetében: egy ledolgozott év után, az első négy évben 10 nap szabadság jár. Az ötödik évben 11nap szabadság jár
Hatnapos munkahét esetében: egy ledolgozott év után, az első négy évben 12 nap szabadság jár. Az ötödik évben 14 nap szabadság jár

A szabadság időtartamára járó bér számítása

a/ havibéres dolgozók esetén: egynapi bér x szabadságon töltött napok száma
b/ órabéres dolgozók esetén: a munkában töltött utolsó 90 nap  napi bérének átlaga x szabadságon töltött napok száma.

Az éves szabadságot nem lehet következő évre átvinni. A fel nem használt éves szabadságot a munkaadó köteles kifizetni a munkavállaló részére.

Beteg szabadság:
orvosi igazolás ellenében.
Az első napot nem fizeti a munkáltató. Második és harmadik napra a napi bér 50%-a,  negyedik naptól napi bér 100%-a jár a munkavállalónak. Órabéres dolgozóknál az utolsó három hónap átlaga a bérszámítás alapja.

Betegszabadságra igénybevehető napok száma:
A munkavállaló minden ledolgozott hónap után 1,5 nap betegszabadságot vehet igénybe. (egy évben összesen 18 napot). A z éven belül fel nem használt szabadság tovább vihető a következő évekre. Az így összegyűjtött betegszabadságra fordítható napok számának felső határa 90 nap.
A betegszabadság egy részét a következőkre lehet felhasználni: Házastárs betegsége (6 nap), 65 év feletti (saját vagy házastársi) szülők betegsége (6 nap), gyermek 16 éves korig (8 nap). Szülés esetén a férj felhasználhat 7 napot.

Üdülési hozzájárulás/szabadságpénz :
A munkavállaló jogosult egy teljes ledolgozott év után a szabadságpénzre (דמי הבראה)(Dmei Havraa). Ez az összeg minden izraeli munkavállalónak egységes, a törvény szabályozza és évenként változik. Jelenleg (2013 november) egy napra 371.- INS. Az első év után 5 nap, második és harmadik év után 6 nap évente, negyedik évtől a tizedik évig 7 nap évente. Ezt az összeget általában nyáron fizetik ki egy ledolgozott év után. Az a munkavállaló aki nem dolgozott egy teljes évet, jogosult megkapni részarányosan. Órabérben dolgozók részarányosan jogosultak.

Fizetett ünnepek:

Havibérért dolgozók függetlenül attól, hogy mennyi ünnep volt a hónapban rendes havibért kapnak.

Órabérért dolgozók három ledolgozott hónap után jogosultak 9 fizetett ünnepnapra egy évben. (nem jár díjazás ha az ünnepnap sabbatra esik.

Gyász:
a munkavállaló három ledolgozott hónap után, közeli hozzátartozó halála esetén. 7 fizetett gyásznapra jogosult ,

Végkielégítés:
Egy ledolgozott év után végkielégítésre jogosult minden izraeli munkavállaló, ha a munkaviszonya valami okból megszűnik.

A végkielégítés mértéke:
Havi bérért dolgozók: utolsó havi bére x a ledogozott évek száma (plusz a töredék év arányos mértéke)
Órabérért dolgozók: az utolsó évben kifizetett havi munkabérének átlaga x a ledolgozott évek számával. ( végkielégítések számfejtésénél nem számít az átlagba a túlórapótlékok, és az egyéb bérjellegű kifizetések) (Végkielégítés kalkulátor itt: )

Felmondás:
A munkaviszony megszüntetése mind két részről írásbeli felmondással történik.
A felmondásnak (felmondó levélnek) kötelező tartozéka a munkában töltött (töltendő) utolsó nap dátuma, valamint a felmondás (levél) kelte.

Felmondási idő:

– Havi bérért dolgozók esetén: (az első év )első 6 hónapjában minden ledolgozott hónap után egy munkanap, a hetedik hónaptól minden ledolgozott hónap után két és fél nap, egy teljes ledolgozott év után egy hónap a számított felmondási idő.

– Órabérért dolgozók esetén az első évben minden hónap után egy nap, egy év után két hét a számított felmondási idő. A második évben a felmondási idő két hét + egy nap minden ledolgozott két hónap után. A harmadik évben három hét + egy nap minden ledolgozott két hónap után. A harmadik év után egy hónap a felmondási idő.

A felmondási időre járó bér..
A munkáltató a felmondási idő alatt  felmentheti a munkavégzés alól a munkavállalót, azonban a felmondási időre ez esetben is jár a bér. Amennyiben a munkavállaló nem tölti ki a felmondási idejét, akkor a munkaadó jogosult levonni az utolsó bérből a munkavállaló le nem töltött felmondási időre eső bérét. A felmondási időbe nem számítható bele a szabadság, vagy a betegszabadság.

A felsoroltak nem tartalmazzák a részletes szabályokat, csak alapinformációkat. Konkrét kérdés esetén  látogass el az alábbi webcímekre:

http://www.kolzchut.org.il   (izraeli lakosok jogainak adatbázisa)

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P225_001.htm   (Munka Törvénykönyve)

http://workrights.co.il   (Munkavállalói Jogok Portálja)

http://www.aliyahjobcenter.org/#   ( Álláskeresők Portálja )