Néhány mondat a CHOMA Csoport elmúlt évéről.

Most, hogy átléptük az év küszöbét, illő, hogy a Choma csoport is számvetéssel köszöntse a soron következő 5777. évet. Egy évvel ezelőtt ígéretet tettünk, hogy megújítjuk, új színfoltokkal gazdagítjuk és folytatjuk azt az munkát, amelyet elődeink elkezdtek. Sok szempontból valódi sikerként könyvelhetjük el ezt az időszakot, de voltak olyan vállalásaink is, amivel – tőlünk független okok miatt nem voltunk képesek megbirkózni.

I.

Tények a szervezeteink pénzügyi helyzetéről

Guttman Alap – Néhai Guttmann Rina által létrehozott alapítvány /Hekdes/
Az alapítás éve: 1987
Jelenlegi vagyon: 707 800Nis
A szervezet vagyona a korábbi években alacsony kockázatú (biztonságos) befektetésekkel is jelentős gyarapodást ért el, így a kamataiból hosszú éveken keresztül jelentős támogatásokat volt képes adományozni. Sajnos azonban a bankszektor mélyrepülése miatt, a befektetések hozama a közelmúltban a nullához közelített, így az előző 2-3 év során annyi hozamot sem tudtunk realizálni, amennyi a bankköltségeket fedezné. Mindezek ellenére az elmúlt évben még 124 500Nis támogatást tudtunk eljuttatni az érintetteknek. A befektetések hozamával képzett, alapítótőke feletti vagyonunk ezzel kimerült. Maradt az alaptőke, így az elkövetkezendőkben számolni kell azzal, hogy kamatok hiányában ez az összeg csak néhány évig lesz képes fedezni a rászorulók támogatását. A kifutási időt legfeljebb csak azzal tudjuk növelni, ha szűkítjük a támogatottak körét, és csökkentjük a támogatások mértékét.

GEWÜRZ Alap – Sándor, és Ilona Gewürz adományából képzett alap /Amuta/
Az alapítás éve: 1996
Jelenlegi vagyon: 587 400Nis
A szervezet az alapítók szándéka szerint az elmúlt 20 évben elsősorban jelentős karitatív feladatokat ellátó szervezeteket, valamint rászoruló diákokat támogatott:

 • Az év során kiosztott tanulmányi ösztöndíjak értéke: 24 000Nis
 • Az elmúlt egy év alatt más, az alapító okiratban meghatározott szervezetek részére nyújtott támogatások összértéke: 57 500Nis

A szervezet a Guttmann alapítványhoz hasonlóan, a befektetett eszközei után járó kamatok minimális szintje miatt, ma már csak az alapítók által biztosított tőkéből tudja fedezni a kiadásait. Amennyiben nem sikerül további támogatót bevonni, úgy ennél a szervezetnél is csak néhány éves működtetés biztosított.

CHOMA Alap /Amuta/
Az alapítás éve: 1957
Jelenlegi összesített vagyon: 168 200Nis
A non–profit egyesület alapító-okirata szerint, a szervezet célja a magyar nyelvterületről származó zsidók beilleszkedésének segítése, szakképzési ösztöndíjak, kamatmentes hitelek nyújtása.

 • Az előző év során kapott támogatások összege: 80 000Nis
 • Kiadott, vissza nem térítendő támogatások összértéke: 28 000Nis
 • Kihelyezett hitelek összértéke: 114 200Nis.

II.

Internetes jelenlétünk

Vállalásunknak megfelelően, önkéntesek segítségével létrehoztunk egy internetes adatbázis csomagot, amellyel az bevándorlók/olék beilleszkedését kívánjuk segíteni. Terveink szerint ezeken a felületeken közöljük azokat az információkat, amelyek valamilyen formában érinthetik a beilleszkedés különböző fázisait.

 1. Shalom-Olim (shalom-olim.com) weboldal csoport:
 • OLIM Info (http://shalom-olim.com/?page_id=1153) – naprakész, folyamatosan bővülő információk magyar ajkú bevándorlók/olék részére.
 • OLIM Map (http://shalom-olim.com/?page_id=898) – magyarul is beszélő orvosok, ügyvédek, szakipari, és egyéb szolgáltatók interaktív adatbázisa.
 • OLIM Magazin (http://magazin.shalom-olim.com/) – tallózás az izraeli hétköznapokkal foglalkozó magyar nyelvű írásokból
 • CHOMA csoport információs oldal (http://shalom-olim.com/?page_id=1143) – a Choma csoport által meghirdetett programok, pályázati kiírások
 1. Facebook felületek:
 1. A CHOMA csoport által támogatott blogok:
 • BARANGOLÓ blog (http://barangolo.shalom-olim.com/)
 • ÍZEK VILÁGA blog (http://gastro.shalom-olim.com/)
 • FOTÓ blog (http://foto.shalom-olim.com/)

III. 

Jelenlétünk a magyar nyelvterületekről származó közösség hétköznapjaiban 

Kezdjük azzal, amit nem sikerült megvalósítani a terveink közül. Nem sikerült az Olé hadas programunk. Nem tudtuk kialakítani azt a kapcsolatot, amelyen keresztül közvetlenül kapcsolódhatnánk az alija folyamatába. Sem az érintettek címjegyzéke, sem pedig az elérhetőségük nem vált publikussá ez alatt az év alatt számunkra. A Szochnut és az OléHungária elzárkózott az együttműködési ajánlatainktól.
Az egyes befogadó-központokon múlik, hogy kapunk-e értesítést az új bevándorlók/olék érkezéséről. Pedig a felhívásunkra számos önkéntes jelentkezett, aki szeretne segíteni ebben a munkában. Nem adtuk fel, de nem számítunk gyors változásra e téren.
Azonban elindult az „Ismerjük meg egymást és az országot!” program, melynek keretében egy sikeresként elkönyvelt közösségi program a magyar nyelvű tárlatvezetés a Jad Vasemben, illetve a Barangolók Facebook csoporttal közösen szervezett, jelenleg is zajló, fotópályázat.
Az osztatlan sikernek örvendő programunk a beilleszkedést, valamint az ön-, és családfenntartó képességet növelő beruházások megvalósítását segítő tanulmányi ösztöndíjaink, és a rövidlejáratú kamatmentes hiteleink.
Az előzőekben jelzett, részünkről a rászorulóknak juttatott 114 200Nis hitelből, időarányosan 34 400Nis mára visszafizetésre került, míg 79 800Nis befizetése az elkövetkezendőkben válik aktuálissá. Jelenleg befagyott, vissza nem fizetett kölcsönt nem tartunk nyilván. (A korábbi években néhány esetben előfordult, hogy fizetésképtelenség miatt nem lehetett behajtani a tartozást.)

A CHOMA-t az ’56-os forradalom utáni alija hullámban érkezők beilleszkedésének megsegítésére hozták létre. A szervezet tőkéjét sékelenként adták össze az Izraelben élő magyarok. Időközben számos infláció és elértéktelenedés volt, de a szervezet ma is működik! Csökkentett mértékben ugyan, de betölti azt a funkciót, amelyet az alapítók megálmodtak. Hisszük, hogy a mostani generáció is képes lesz újra feltőkésíteni, akár 100 sékelenként, azt az alapot, ami számos bevándorló, olé beilleszkedését vagy újrakezdését segítheti.

A CHOMA csoport kéri mindazokat, akik hisznek az összefogás erejében, akik eleinkhez hasonlóan szeretnének részt vállalni a közösségi segélyalap feltőkésítésében, járuljanak hozzá havi néhány sékeles adománnyal a szervezet működtetéséhez!  /A számlaszámunk: CHOMA, Bank Leumi 10 806 2066 9831/

Choma Mifal Leolej Hungaria

e: group.choma@gmail.com